search
RahyabMoshavere

مرکز مشاوره رهیاب

  • headset 858
  • people 1
more_vert

یکی از اهداف مهم ما کمک به گسترش دانش روانشناختی، هم در حوزه عمومی و هم تخصصی در جامعه است. افزایش مهارت‌های زندگی در سنین مختلف تحول انسان، به او در تاب‌آوری برای مقابله با فراز و نشیب‌های طول حیات کمک خواهد کرد و نیز کیفیت زندگی را بهبود خواهد بخشید.

  • headset 858
  • people 1

(1)