search
Radiomax

رادیو مکث

  • headset 0
  • people 1
more_vert

میانٍ دغدغه ها و قدم های سریعی که برای رسیدن به مقصد برداشته میشود گاهی باید مکث کرد و به دور ازهیاهو، حرفهای تازه ای را شنید تا غبار چشمهایت پاک شود و متوجه شوی واقعا راه را درست میروی یا نه! رادیو مکث برای همه آنهایی که میخواهند آگاهانه زندگی کنند... رادیو مکث متعلق به انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا می باشد.

  • headset 0
  • people 1

(2)