RadioSpoilista
shenoto podcaster

رادیو اسپویلیستا

رادیو اسپویلیستا و تاریخ عامه پسند، پادکستی که فیلم و تاریخ تعریف میکنه. برای آشنایی بیشتر، اپیزود پیش درآمد را بشنوید.