search
RadioNovel

رادیو ناول

  • headset 0
  • people 0
more_vert

ما در رادیو ناول درباره مهمترین دغدغه های فردی و سازمانی صحبت می کنیم که در زندگی پیچیده امروز همه باهاشون درگیریم. محتوای هر اپیزود، از چندین کتاب و مقاله خوب درباره آن موضوع اقتباس و خلاصه شده. رادیو ناول جزئی از مدرسه مدیریت ناوله که مجموعه ای متشکل از دانش آموختگان بهترین دانشگاههای ایران و جهانه که در همکاری با موسسه مشهور بین المللی CoachingOurselves خدمات خود را برای توسعه مدیران و رهبران سازمانهای نوآور طراحی کرده. برای اطلاع از خدمات مدرسه مدیریت ناول میتونید به وبسایت NMS.ir مراجعه کنید.

  • headset 0
  • people 0

(1)