search
RadioHeadset

رادیو هدست

  • headset 0
  • people 0
more_vert

در رادیو هدست ما به دنبال انتقال مفاهیم و تجربیات افراد متخصص در حوزه خدمات مشتریان هستیم. در هر قسمت سعی می‌شود چالش خاضی در این حوزه مطرح شود و پیرامون آن به بحث و گفتگو بپردازیم.

  • headset 0
  • people 0