RadioDayCompany
shenoto podcaster

رادیو دی | RadioDay

در این کانال، پادکست‌های صوتی گروه صنعتی دی تحت عنوان "رادیو دی" قرار داده شده است. این پادکست‌ها در حوزه تجهیزات فروشگاهی و قطعات برودتی است.