RadioAvishan
shenoto podcaster

رادیو آویشن!

سلام علکم، رادیو آویشن، یه پادکسته که درباره زندگی صحبت میکنه، راه هایی که میتونیم با کمک اون، زندگیمونو متحول کنیم، توی آویشن با یه دید دیگه ای به زندگی نگاه میشه، در کل، این پادکست راه هایی رو برای موفقیت در کار یا تحصیل معرفی میکنه که باعث موفقیت میشه.