Radio-gondeguee
shenoto podcaster

رادیو گنده گویی

گنده گویی پیشه کن تا پیش مردم گنده شی! در رادیو گنده گویی پای آتیش گرم ادبیات می شینیم و از نظم و نثر می گیم... گرامافون ها رو روشن می کنیم و نوار های خاک گرفته رو پیدا می کنیم و سی دی های خش دار رد از کشوها بیرون می ریزیم... گاهی از جملات پشت نیسانی و یا گنده گویی های بزرگان می گیم... و گاهی هم داستان ها و لطیفه هایی می شنوید که به دل و روده هاتون می چسبه! خلاصه تو رادیو گنده گویی، گنده گویی می کنیم و از گنده گویی ها می‌گیم! خوش اومدی...