Radio-Podcast-T
shenoto podcaster

رادیو پادکست تی

یک پادکست طنز برای افرادیکه دوست دارند چند دقیقه ای بخندند . اینجا قراره به مسائل یجوره دیگه ای نگاه کنیم و به اونها بخندیم که قطعا از شنیدن این پادکست ها لذت میبرید :)

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.