Radio-Iranshaahr
shenoto podcaster

رادیو_ایرانشهر

شنونده رادیو ایرانشهر هستید، اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است.

آلبوم‌ها (7)

شاهنشاه شاپور دوم ،واپسین خدایگان

شاهنشاه شاپور دوم ،واپسین خدایگان


امروز، با طلوع خورشید بر پهنهٔ باشکوه امپراطوری ساسانیان، پادشاهی جوانترین شاهنشاه در تاریخ جهان، مقتدرترین پادشاه در میان خاندانش، در حالیکه تنها یک روز داشت و تاج زرین سلطنت بر گهواره‌ش آویخته شده بود، آغاز گشت! شنوندهٔ رادیو ایرانشه ...

0

25

4 روز پیش

ناجی زبان پارسی! حکيم فردوسی توسی

ناجی زبان پارسی! حکيم فردوسی توسی


•رادیو ایرانشهر• اپیزود ششم: ناجی زبان پارسی‌! حکیم فردوسی توسی درود بر روان پاکش که خودش در پایان شاهنامه چنین سرود : از آن پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن من پراگنده ام هرآنکس که دارد هش و رای و دین  پس از مرگ بر من کند آفرین 《آف ...

1

38

4 هفته پیش

قبلهٔ عالم! ناصرالدین شاه قوانلوی قاجار

قبلهٔ عالم! ناصرالدین شاه قوانلوی قاجار


امروز 17 ام ذیقعده 1313،  در حرم شاه عبدالعظیم ری، ناصرالدین شاه قاجار در پنجاهمین سالگرد پادشاهی‌اش، به ضرب طپانچه میرزا رضا کرمانی کشته شد. شنونده رادیو ایرانشهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است. هدف از این پادکست آشن ...

1

127

1 ماه پیش

لئوناردو داوینچی! نابغهٔ خیال پرداز ✨

لئوناردو داوینچی! نابغهٔ خیال پرداز ✨


•رادیو ایرانشهر• اپیزود چهارم: نگاهی متفاوت به لئوناردو داوینچی، این‌بار داستان نویسی خیال‌پرداز! چند جمله ابتدایی این پادکست صرفاً شرح نگاه عامیانه‌ای‌ست که در روزگار حیات لئوناردو داوینچی ( اهل وینچی) نسبت به اقدامات و اندیشه‌های او ...

2

173

1 ماه پیش

بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری

بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری


شنونده رادیو ایرانشهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است

0

24

1 ماه پیش

صدمین سالگرد شیرازی بی‌نام! سیمین دانشور.

صدمین سالگرد شیرازی بی‌نام! سیمین دانشور.


امروز هشتم اردی‌بهشت ماه 1300 شمسی، شیراز، ایران، نخستین زن داستان نویس ایرانی متولد شد... شنونده رادیو ایرانشهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است...

1

18

1 ماه پیش

روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس


امروز دهم اردیبهشت ماه 885 خورشیدی، هرمز، ایران، امام قلی خان فرمانده نامدار شاه عباس کبیر،برای همیشه برسلطه‌ی پرتغالیها بر خلیج فارس، پایان داد. شنونده رادیو ایرانشهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است.

0

5

1 ماه پیش