R-Safa
shenoto podcaster

رادیو صفا

زندگی کوتاه است . در هر قسمت (اپیزود) از رادیو صفا باید حداقل یک حس زیبا یا یک نکته ی معرفتی را حس کرده یا بیاموزیم . هدف ما یاد دادن نیست بلکه خودمان بیشتر از هر کسی یاد خواهیم گرفت ، چه اینکه این رادیو قرار است بر پایه ی تحقیق و تفحص برای هر قسمت باشد . اگر با گوش دادن هر قسمت حسی زیبا نگرفتید یا معرفتی تازه کسب نکردید ، وقتش شده که رادیو صفا را ترک کنید . تمرکز ما بیش از تکنیک ، بر کیفیت است ، امیدواریم که به اهداف گفته شده برسیم . به امید حال خوش برای همه ی عزیزان با معرفتی بیشتر از پیش

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.