search
Pulscast

پالس کَست

  • headset 0
  • people 0
more_vert

پالس کست مجموعه ای متفاوت در زمینه ایجاد تغییر در مسیر پیشرفت شماست که در آن بصورت دوستانه چالش هایی که در مسیر موفقیت برای شما ایجاد میشود و شیوه های رفع آن را مورد بررسی قرار دادیم .

  • headset 0
  • people 0

(1)