https://shenoto.com/channel/Pooshan

علیرضا قراباغی

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/Pooshan

علیرضا قراباغی

0 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

پوشان

0 0 تومان 0

با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است. می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل ه...