Podmaz
shenoto podcaster

پادکست پادمز

اینجا، ما «تیم طرح زندگی خوب» قراره یه سری کتاب را مزه مزه کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کتاب ها را خلاصه کنیم و با سلیقه خودمون برای شما بخونیم. ما را توی این کار همراهی و پشتیبانی کنید.