Podcastehman
shenoto podcaster

پادکستِ من

ما در کانال پادکستِ من سعی داریم تا با ایجاد بستری صمیمی و ساده به بیان انواع تابو‌ها بپردازیم و به سراغ بررسی هر کدام از ان ها در هر قسمت برویم