PodClub
shenoto podcaster

پادکلاب

در مجموعه صوتی پادکلاب با افرادی که توانسته اند در یک زمینه به موفقیت برسند و یا تخصص دارند مصاحبه می شود. امید است با نشر این پادکست ها به رشد دانش، آگاهی و تجربه هموطنان عزیزمان کمک کنیم.