search
Pod9853Cast

پادکست "نود و هشت، پنجاه و سه"

  • headset 66
  • people 3
more_vert

نود و هشت پنجاه و سه حاوی صحبت‌های کاملا معمولی دو دوست که با یکدیگر 9853 کیلومتر فاصله دارند در مورد سینما و موضوعات مربوط به آن است | ایمیل: pod9853cast@gmail.com | توییتر: https://twitter.com/pod9853cast | تلگرام: https://t.me/Pod9853cast

  • headset 66
  • people 3

(2)