Pileh
shenoto podcaster

پادکست پیله

پانزدهم هر ماه با پادکست پیله به آدم‌ها و مکان‌ها و اشیای جالب همین دور و بر سرک بکشید.

آلبوم‌ها (1)

اپیزود 1: گورنگار

اپیزود 1: گورنگار


احسان نوروزی و مهسا حکمت در اولین اپیزود می‌کوشند در قلمروی مرگ، نشانه‌ای از حیات و زندگی پیدا کنند.

0

23

0

1 هفته پیش