Pileh
shenoto podcaster

Pileh Podcast | پادکست پیله

پانزدهم هر ماه با پادکست پیله به آدم‌ها و مکان‌ها و اشیای جالب همین دور و بر سرک بکشید.

آلبوم‌ها (5)

شماره‌ی ۵: نامه

شماره‌ی ۵: نامه


آخرین دفعه‌ای که نامه نوشته‌اید و آن را پست کرده‌اید چند وقت پیش بوده؟ آخرین باری که پشت تمبر را خیس کرده و روی پاکت چسبانده‌اید چند وقت پیش بوده؟ در قسمت پنجم از پادکست پیله، به سراغ نامه و نامه‌نگاری و تاریخ پست رفته‌ایم.

0

110

2 هفته پیش

شماره‌ی 4: لاهیجان-والدن

شماره‌ی 4: لاهیجان-والدن


در قسمت چهارم از پادکست «پیله» به سراغ زوجی می‌رویم که زندگی در شهر را رها کرده و سر به روستا گذاشته‌اند. و همزمان نگاهی می‌اندازیم به کتاب والدن اثر هنری دیوید ثورو که نزدیک به دویست سال پیش دست از شهر کشید، و کوشید زندگی‌ای راستین در ...

0

222

1 ماه پیش

شماره‌ی 3: آقای تایپ

شماره‌ی 3: آقای تایپ


ثبت و نگارش حروف همیشه هم کاری به این سادگی نبوده است؛ چه موقعی که قلم در مرکب فرو می‌برده‌اند و چه زمانی که حروف را تایپ می‌کردند. در سومین اپیزود «پیله»، به سراغ کسانی رفته‌ایم که کوشیده‌اند تا بخش‌هایی از جهان‌ ناپدیدشده‌ی نگارش با ا ...

0

189

2 ماه پیش

شماره‌ی 2: بازی

شماره‌ی 2: بازی


چه بازی‌هایی می‌کردیم؟ بازی‌های‌مان چه‌طور به زندگی‌هایمان شکل دادند؟ در قسمت دوم از پادکست پیله، به سراغ آدم‌بزرگ‌هایی رفته‌ایم که هنوز گیر بازی‌ هستند.

0

227

3 ماه پیش

شماره‌ی 1: گورنگار

شماره‌ی 1: گورنگار


احسان نوروزی و مهسا حکمت در اولین اپیزود می‌کوشند در قلمروی مرگ، نشانه‌ای از حیات و زندگی پیدا کنند.

2

393

4 ماه پیش