PieRadio
shenoto podcaster

PieRadio

اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیوی ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پاری از تهرانی‌ها با کتاب و تیاتر و سینما و مجلات حالشان را خوب می‌کنند. شب وقتی از تیاتر شهر بیرون می‌آیند (اگر چه در پایانِ روزی که ساکن بوده باد) یا وقتی صفحات رُمانی را ورق می‌زنند (اگر چه توی مترویی شلوغ،) پایتخت برایشان مثلِ پای‌سیب است. فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی «پای» را معنی کرده است: فرآورده‌ای تنوری متشکّل از خمیرِ پرشده با مخلوطی شیرین که عموماً حاوی میوه است و رویه تُردی دارد! فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بعد از ایستگاه متروِ حقّانی شهر تهران است.

آلبوم‌ها (19)

رادیوپای|قسمت 19| پَرتَم نکن وسطِ دریایی از تینِر یا: احتمالاً این پای اعصابتان را خُرد می‌کند

رادیوپای|قسمت 19| پَرتَم نکن وسطِ دریایی از تینِر یا: احتمالاً این پای اعصابتان را خُرد می‌کند


بیا فرض کنیم: فرض کنیم تو روزی زنگم خواهی زد. آن روزِ خاصِ تکرارنشدنی، ابرها همه کَلَم‌های مسمومِ مزرعه آسمان می‌شوند و خورشید لکه سالَکی که بر گونه ایّامم خواهد مانْد تا ابد. آن روز، گوشیِ تلفن به قالبِ یخی بدل می‌شود چسبیده به رگِ ناز ...

1

27

4 سال پیش

رادیو پای | قسمت 18 | کاش برای رسیدن به او که می‌خواهی‌ش آسانسورِ برجِ میلاد را داشتی یا: باید تا قدحِ ماه رفت و نوشیدش

رادیو پای | قسمت 18 | کاش برای رسیدن به او که می‌خواهی‌ش آسانسورِ برجِ میلاد را داشتی یا: باید تا قدحِ ماه رفت و نوشیدش


این ماه همهٔ آدم‌خوب‌های زندگی‌ام را دیده است. دقیقاً همین ماه! و همهٔ آدم‌خوب‌های زندگی‌ام این ماه را دیده‌اند. دقیقاً همین ماه را! مثلاً مادربزرگم که دیگر نیست؛ یا فیلمنامه‌نویسِ بهترین فیلم‌هایی که دیده‌ام؛ یا آنتوان دوسِنت اِگزوپِری ...

2

26

4 سال پیش

رادیو پای| قسمت 17 | یاآآآ هاهاهاها آآآآ هِی‌ی‌ی یا شهرِ ری آدم را یادِ عددْبزرگهٔ زندگی‌اش می‌اندازد!

رادیو پای| قسمت 17 | یاآآآ هاهاهاها آآآآ هِی‌ی‌ی یا شهرِ ری آدم را یادِ عددْبزرگهٔ زندگی‌اش می‌اندازد!


فراوان‌اند آدم‌هایی که معاشرتشان بوی ادکلن‌هایی را می‌دهد الکلشان زیاد که زود و ناگهان می‌پَرَد رفاقتشان و همه را (مثلِ شرکت‌های اینترنت‌فروش یا تلفنْ‌همراهی‌ها) به چشمِ بسته‌های پیشنهادی برای یک فروشِ استثنایی می‌نگرند! من تو را چند خ ...

4

29

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت شانزدهم. خیابانِ قصرالدشت نه قصر دارد نه دشت؛ یا: تو می‌دانی حبسُ الصّوت چیست؟

رادیو پای. قسمت شانزدهم. خیابانِ قصرالدشت نه قصر دارد نه دشت؛ یا: تو می‌دانی حبسُ الصّوت چیست؟


اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پار ...

1

19

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت پانزدهم. زیرِ بانکِ ملّیِ شعبه بازار چیزی هست یا مسلم فقط اسمِ یک چلوکبابی نیست

رادیو پای. قسمت پانزدهم. زیرِ بانکِ ملّیِ شعبه بازار چیزی هست یا مسلم فقط اسمِ یک چلوکبابی نیست


اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پار ...

1

37

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت چهاردهم. اگر پاییز آمده بودی کلیشه می شدی یا ...

رادیو پای. قسمت چهاردهم. اگر پاییز آمده بودی کلیشه می شدی یا ...


اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پار ...

0

199

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت سیزدهم. بازار تجریش مداد رنگی 24 هزار رنگ است یا درخت تشبیه خوبی است مخصوصا اگر گیلاسی سرخ بر شاخه اش

رادیو پای. قسمت سیزدهم. بازار تجریش مداد رنگی 24 هزار رنگ است یا درخت تشبیه خوبی است مخصوصا اگر گیلاسی سرخ بر شاخه اش


اینجا «پای» است. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم. آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پاری از تهر ...

0

24

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت دوازدهم. تو از کجا می دانی وقتی از سر نیایش سرازیری یکی از ونک ولیعصر را نمی آید بالا؟

رادیو پای. قسمت دوازدهم. تو از کجا می دانی وقتی از سر نیایش سرازیری یکی از ونک ولیعصر را نمی آید بالا؟


اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیو ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پار ...

0

81

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت یازدهم. گرم و زنده بر شن های تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت یا last seen one year ago

رادیو پای. قسمت یازدهم. گرم و زنده بر شن های تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت یا last seen one year ago


رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است.

0

37

4 سال پیش

رادیو پای. قسمت دهم. موزه ملک غمگینم می کند. عزل قوام السلطنه بی تمرکزی به نفع مصدق سکوت در خیابان سی تیر

رادیو پای. قسمت دهم. موزه ملک غمگینم می کند. عزل قوام السلطنه بی تمرکزی به نفع مصدق سکوت در خیابان سی تیر


رادیو «پای» در خیابان‌های تهران و با نرم‌افزار ضبط صدای گوشی‌های آیفون ضبط می‌شود. موضوع پای تهران است و دقیقهٔ صفرِ هر دو جمعه منتشر می‌شود. پای 20 تا 30 دقیقه است.

1

61

4 سال پیش