Personal-Brand
shenoto podcaster

برندسازی شخصی

برندینگ شخصی پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه می باشد. مسلما این حوزه هم مثل خیلی از حوزه های دیگر با معضل ابهام در تعاریف و عدم وجود استاندارد و مرجع مناسب و البته کلاس های آموزشی برندسازی شخصی و مشاورین مجرب برندینگ شخصی مواجه است.