search
PadHis

پادهیس

  • headset 0
  • people 0
more_vert

هدف از ایجاد کانال اشتراک گذاری واقعیات تاریخی در قالب پادکست برای روشن شدن افقی باز در آینده است.

  • headset 0
  • people 0