PDA

کنشگران توسعه پارس

  • headset 1.9K
  • people 4
more_vert

در هر یک از قسمت‌ها با یک طرحواره‌ی روانی آشنا خواهید شد. ابتدا یک نمایش صوتی را می‌شنوید و سپس تحلیل شخصیت و رفتار افراد نمایش را گوش می‌کنید.

  • headset 1.9K
  • people 4

(6)

(6)

grid_view toc