Nowrouz-mohsen
shenoto podcaster

نوروز 1400 با محسن

در این مجموعه صوتی که در گروه نوروزی محسن میرائی منتشر می‌شود و به عنوان هدیه به کاربران شنوتو هم داده شده، سعی شده تا از شروع و دردسرهای شروع یک کسب و کار تا فروش و سودآوری را مرور کنیم تا سوالات ذهنی و ابهامات احتمالی برطرف شود و اگر ایرادی در سطوح مختلف بیزینس وجود دارد به بافتن و رفع آنها پرداخته شود .