Night_whispers
shenoto podcaster

نجواهای شبانه

نجواهای شبانه، خود عنوان مجموعه ای ادامه دار از ناملایمات زندگی و جامعه خواهد بود که در بین این مجموعه گاها پادکست های دیگری نیز منتشر میشود. پادکست ها به نویسندگی دوست و رفیق و پسر عموی عزیزم آقای حسین قلیزاده میباشد و با صدای بنده. امیدوارم لذت ببرید