Navazeshnava
shenoto podcaster

نوازش نوا

✅کتاب گویای #صدای_خود_را_آزاد_کنید برای اولین توسط #گروه_نوازش نوا ارائه می شود ✅ 📚 کتاب گویای ⬅️ #صدای_خود_را_آزاد_کنید ✍ نویسنده ⬅️ #راجر_لاو 🎙 گوینده ⬅️ #سامان_رضاییان کتاب #صدای_خود_را_آزاد_کنید کتابی است که با یادگیری تکنیک های ساده راجر لاو #هر_کسی می تواند صاحب صدایی قوی و جذاب برای صحبت کردن و صوتی زیبا برای خواندن باشد (#تکنیک_عالی_برای_خوانندگان #هنرجویان_گویندگان_سخنرانان) او با نظریه انقلابی و ارائه مفهوم صدای میانی شما را به دنیای جدیدی از آموزش سخنوری و آواز وارد کرده و عقیده

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.