NahidE
shenoto podcaster

ناهید E

آلبوم‌ها (6)

بهترین ها ...

بهترین ها ...


بر نیکی ها تاکید کنیم ... صبر کنید و منتظر چیزهای خوب برای خود و آنها که دوستشان دارید باشید ... وقتی در فکرید چه پیش میآید ... به خود بگویید بهترین چیز اتفاق می افتد ... . . . https://telegram.me/LifeWithSmile> صدا : ناهید

2

22

5 سال پیش

مهربانی ...

مهربانی ...


بعضی آدم ها را نمی شود دوست نداشت! آمده اند تا دنیای سیاه و سفیدت را همرنگ لبخندشان کنند.و به تو بفهمانند که دنیا هنوز جای خوبی است برای نفس کشیدن.... حتی اگر تمام عمرت را بگردی هم دلیل دوست داشتنی بودنشان را پیدا نمی کنی. نه با عطر ...

2

14

5 سال پیش

صلح...

صلح...


اگر کسی رو دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد ... محو طبیعت می شود ... کمتر سخت می گیرد ... می بخشد ... می خندد... می خنداند ... و با خودش در یک صلح درونیست ... . . . https://telegram.me/LifeWithSmile صدا : ناهید

1

22

5 سال پیش

پژواک ...

پژواک ...


پژواک ... اندیشه هایتان را روی فرکانس شادی تنظیم کنید ... تا بهشت را روی زمین تجربه کنید ... . . . https://telegram.me/LifeWithSmile صدا : ناهید

1

13

5 سال پیش

او با توست ...

او با توست ...


او باتوست ... زندگی چقدر متفاوت خواهد شد... وقتی دقیقا بدانیم که چه می خواهیم ... زندانی گذشته بودن کافیست ... از این پس معمار آینده ات باش ... . . . https://telegram.me/ LifeWithSmile صدا: ناهید

4

17

5 سال پیش

زندگی ...

زندگی ...


زندگی مثل یک کلاف کامواست ... از دستت که در برود... می شود یک کلاف سر درگم ... گره میخورد ... می پیچد به هم ... . . . https://telegram.me/LifeWithSmile صدا: ناهید

3

19

5 سال پیش