search
Mtalk

ام تالک | گپ و گفت خودمانی یک پرستار

  • headset 0
  • people 0
more_vert

گفت و گو در دنیای کلام به فراخور موضوع و احوالات روز از دریای بیکرانه عشق و علاقه تا سفینه آرزو و توسعه فردی از موفقیت بیکران تا راه و چاه رسیدن از روزمرگی و خازرات یک پرستار تا زخم و دمای زخم در خاطر افراد خلاصه که این پادکست بر اساس احوال و روزگار شامل خاطرات و گفتگو های مناسبی میشه تا ضمن سرگرم ساختن و انتقال حال خوب به شما خیلی خودمانی و راحت باعث بهتر شدن و ارتقا شما میشه

  • headset 0
  • people 0