MrBidgoli
shenoto podcaster

داستان صوتی معلم موقت

محمد حسین حاجی‌زاده بیدگلی هستم. معلم ابتدایی که تصمیم گرفته‌ام داستان جوانی را بنویسم که برای پیدا کردن شغل سر از مدرسه و معلمی در می‌آورد در حالی که هیچ علاقه‌ای به این شغل ندارد. این داستان را در چندین قسمت خواهم نوشت و بلافاصله آن قسمت را خوانده و به اشتراک می‌گذارم. پس به عنوان نسخه‌ی اولیه و بدون ویرایش در نظر بگیرید و می‌توانید نظرتان را راجع به شخصیت و داستان مطرح کنید. هیچ چشم‌اندازی از انتهای داستان ندارم و اجازه می‌دهم خود شخصیت در مسیر جلو رود و خودش را به ما بشناساند.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.