Mr.Talardar
shenoto podcaster

مستر تالاردار

در این کانال تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه مدیریت تالارهای پذیرایی که توسط مجموعه مستر تالاردار تولید شده است، قرار گرفته است.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.