Motorsportir
shenoto podcaster

موتوراسپورت ایران - Motorsportir.com

صفحه رسمی موتوراسپورت ایران (فرمول یک ایران) - F1iran.com

آلبوم‌ها (20)

پادکست جنسن باتن - اپیزود هشتم

پادکست جنسن باتن - اپیزود هشتم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است. F1IRAN.COM

0

2

5 روز پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود هفتم

پادکست جنسن باتن - اپیزود هفتم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است. F1IRAN.COM

0

12

1 هفته پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود ششم

پادکست جنسن باتن - اپیزود ششم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است. F1iran.com

0

46

2 هفته پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود پنجم

پادکست جنسن باتن - اپیزود پنجم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است. F1iran.com

0

68

3 هفته پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود چهارم

پادکست جنسن باتن - اپیزود چهارم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است. F1iran.com

0

8

1 ماه پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود سوم

پادکست جنسن باتن - اپیزود سوم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است. F1iran.com

0

18

1 ماه پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود دوم

پادکست جنسن باتن - اپیزود دوم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است.

0

7

1 ماه پیش

پادکست جنسن باتن - اپیزود اول

پادکست جنسن باتن - اپیزود اول


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به بیوگرافی و حاشیه های زندگی شخصی و حرفه ای قهرمان فصل 2009 فرمول یک می پردازد که بر گرفته از کتاب Jenson Button: Life to the Limit اثر خود جنسن باتن است.

0

63

1 ماه پیش

پادکست پیت وال - اپیزود یازدهم

پادکست پیت وال - اپیزود یازدهم


اپیزود یازدهم و فصل دوم از این سری پادکست ها بعد از تست های پیش فصل فرمول یک و موتوجی پی 2020 ارائه می شود. سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید.

0

31

2 ماه پیش

پشت پرده جنجال آلونسو و همیلتون در مکلارن 2007 – اپیزود پنجم

پشت پرده جنجال آلونسو و همیلتون در مکلارن 2007 – اپیزود پنجم


این سری از پادکست ها که می توان آن را کتاب صوتی نیز نامید، به حوادث و حاشیه های پیرامون تیم فرمول یک مک لارن در فصل 2007 و اتفاقات بین لوئیس همیلتون تازه وارد و قهرمان دو دوره فرمول یک، فرناندو آلونسو می پردازد که بر گرفته از کتاب مکانی ...

0

15

4 ماه پیش