search
Mohandes-Cast

مهندس کست

  • headset 0
  • people 1
more_vert

تو مهندس کست قصد دارم در مورد ابزارهای علم مهندسی، تاریخچشون و کاربردهاشون و اگه مجالی بود نحوه استفادشون را بررسی کنم. از علوم مختلف مهندسی بگم و با اساتید این علوم تو حوزه فعالیتشون صحبت کنم.

  • headset 0
  • people 1

(3)