MeydanFerdowsi
shenoto podcaster

پادکست میدان فردوسی

معرفی و تشریح پنجاه اثر برتر در حوزه شاهنامه پژوهی بررسی کارنامه یک قرن آرای شاهنامه پژوهان

آلبوم‌ها (11)

میدان فردوسی - قسمت دهم

میدان فردوسی - قسمت دهم


دهمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشریح ِموضوعی ِکتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه اثر جناب استاد محمود امیدسالار . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، تحلیل جناب استاد ...

0

14

1 هفته پیش

میدان فردوسی - قسمت نهم

میدان فردوسی - قسمت نهم


نهمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب در دامنه های کوه قاف اثر جناب استاد بهمن حمیدی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، مقاله‌ای با ...

0

16

3 هفته پیش

میدان فردوسی - قسمت هشتم

میدان فردوسی - قسمت هشتم


.هشتمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشریح ِموضوعی ِکتاب در دامنه های کوه قاف اثر جناب استاد بهمن حمیدی . :گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست :در بخش اول، مقاله‌ای با عنوان " بنیا ...

2

89

1 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت هفتم

میدان فردوسی - قسمت هفتم


هفتمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشریح ِموضوعی ِکتاب مازهای راز اثر جناب استاد میرجلال الدین کزازی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، مقاله‌ای با عنوان " نمادشن ...

0

39

1 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت ششم

میدان فردوسی - قسمت ششم


ششمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشریح ِموضوعی ِکتاب بازخوانی شاهنامه اثر جناب استاد مهدی قریب. گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، مقاله‌ای با عنوان " غم‌نامه رستم ...

1

182

2 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت پنجم

میدان فردوسی - قسمت پنجم


پنجمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب فردوسی و هویت شناسی ایرانی اثر جناب استاد منصور رستگار فسایی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش ا ...

0

7

2 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت چهارم

میدان فردوسی - قسمت چهارم


چهارمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب فردوسی و هویت شناسی ایرانی اثر جناب استاد منصور رستگار فسایی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در ...

0

53

2 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت سوم

میدان فردوسی - قسمت سوم


سومین قسمت #پادکست_میدان_فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب #دفتر_خسروان اثر جناب استاد #سجاد_آیدنلو گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، سه پرسش را مطرح ک ...

3

38

2 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت دوم

میدان فردوسی - قسمت دوم


دومین قسمت #پادکست_میدان_فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب #دفتر_خسروان اثر جناب استاد #سجاد_آیدنلو . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، هشت تن که در خلق ...

1

27

3 ماه پیش

میدان فردوسی - قسمت اول

میدان فردوسی - قسمت اول


اولین قسمت #پادکست_میدان_فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب #دفتر_خسروان اثر جناب استاد #سجاد_آیدنلو . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : فردوسی یک زمین‌دار بود و به ...

1

83

3 ماه پیش