MedadZard
shenoto podcaster

مداد زرد

قصه ها و متل های فولکلور ایران و جهان ( از شرق تا غرب ) را در پادکست مداد زرد بشنوید.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.