MeaningofLife
shenoto podcaster

معنای زندگی

از نظر پروفسور سلیگمن، معنا مهمترین بعد شادکامی است. در این کانال در قالب پادکست، نتیجه جستارهای خودم در حوزه معنا و شادکامی را در اختیار شما قرار خواهم داد. امید دارم بشنوید و بپرسید و راهنمایی کنید.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.