search
MadDoctors

دکترهای مجنون

  • headset 132
  • people 2
more_vert

پادکستی برای پزشکان با دغدغه های فراتر از طبابت با زبانی ساده برای درک عموم جامعه ،در کنار همکارانمان در تلاشیم طنینی شیرین بر قلب دوست دارانمان باشیم . ?ماهانه

  • headset 132
  • people 2

(2)