MWR
shenoto podcaster

من بدون روتوش

در پادکست "من بدون روتوش"، در هر اپیزود، من بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید.

آلبوم‌ها (7)

اپیزودِ پنجم: توفِ خانومِ معنوی

اپیزودِ پنجم: توفِ خانومِ معنوی


در پادکست "من بدون روتوش"، در هر اپیزود، من بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید. در ضمن شما می تونید بعد از گوش دادن به هر اپیزود، نظرات بدو ...

0

17

2 روز پیش

نظرات بدون روتوش شما در خصوص اپیزود " پرتقال"

نظرات بدون روتوش شما در خصوص اپیزود " پرتقال"


در این اپیزود، نظرات کاربران رو در خصوص اپیزود پرتقال و پاسخ به این سوال که " اگر شما جای من بودید، چه تصمیمی می گرفتید ؟ بشنوید. در ضمن شما هم می تونید بعد از شنیدن هر اپیزود نظراتتون رو برای ما در اینستاگرام من بدون روتوش بصورت صوتی ...

0

7

6 روز پیش

اپیزود چهارم: " سعید "

اپیزود چهارم: " سعید "


در پادکست "من بدون روتوش"، در هر اپیزود، من بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید. در ضمن شما می تونید بعد از گوش دادن به هر اپیزود، نظرات بدو ...

1

29

1 هفته پیش

نظرات شنوندگان در مورد " اپیزود ملاقه "

نظرات شنوندگان در مورد " اپیزود ملاقه "


ازتون سوال پرسیدیم که " اگر شما جای من بودین چیکار می کردین؟ چجوری رفتار می کردین؟ " نظرات خودتون و در این اپیزود بشنوید. شما هم می تونید با شنیدن هر اپیزود، در صورت تمایل  نظرات بدون روتوشتون رو برای ما بصورت صوتی یا متنی ارسال کنید در ...

0

9

1 هفته پیش

اپیزود سوم : "دوچرخه"

اپیزود سوم : "دوچرخه"


در پادکست "من بدون روتوش"، در هر اپیزود، من بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید. در ضمن شما می تونید بعد از گوش دادن به هر اپیزود، نظرات بدو ...

0

33

2 هفته پیش

اپیزود دوم: "ملاقه"

اپیزود دوم: "ملاقه"


در پادکست "من بدون روتوش"، در هر اپیزود، من بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید. در ضمن شما می تونید بعد از گوش دادن به هر اپیزود، نظرات بدو ...

0

23

2 هفته پیش

اپیزود اول : "پرتقال"

اپیزود اول : "پرتقال"


در پادکست "من بدون روتوش"، در هر اپیزود، من بدون سانسور و ترس از قضاوت، از خاطرات و ماجراهای مهم زندگی م و تاثیری که بر من داشتند، حرف می زنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشید. در ضمن شما می تونید بعد از گوش دادن به هر اپیزود، نظرات بدو ...

0

23

2 هفته پیش