search
MFtennisstation

MFtennisstation

  • headset 0
  • people 0
more_vert

من مسعود فرودنیا، قصد دارم اینجا بخشی از مسائل مربوط به تنیس با استانداردهای روز دنیا که کمتر به آنها پرداخته شده را در قالب پادکست منتشر کنم. استقبال روزافزون از این ورزش در ایران باعث شده تمرکز کافی برای پرداختن به مسائل مربوط به آموزش تخصصی کودکان، مسابقات تنیس و روابط درست خانواده‌ها با مربی و باشگاه کمتر شود. پس این فضا را برای پرداختن به این بخش مهم از کارم انتخاب کردم و سعی دارم بازیکنانم را با جدیدترین متدهای روانشناسی ورزشی که بخش انکارناپذیر ورزش قهرمانی و حرفه ای است آشنا کنم.

  • headset 0
  • people 0