MD
shenoto podcaster

پادکست پزشکی ام دی | .Podcast M.D

پادکست Magnificent Doctors (M.D) اولین پادکست مشاوره ای برای دانشجویان پزشکی سراسر کشور جهت تحصیل و زندگی بهتر در طول دوران دانشجویی است... در اختیار قرار دادن تجربیات مفید دوران دانشجویی که به خاطرشون کچل شدم... از سیر تا پیاز پزشکی... آنچه باید بدانید ولی نمی گویند!... فیلمهای من را می توانید در پیچ اینستاگرامی زیر دنبال کنید: magnificent_doctors@ متنهای مشاوره ای من را می توانید در کانال تلگرامی زیر دنبال کنید: magnificent_doctors@ با صدای عرفان شیخ بهایی