https://shenoto.com/channel/MAPSAHR

MAPSAHR

4 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/MAPSAHR

MAPSAHR

4 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

والدین شاغل چگونه می توانند وظایف خود را توام با ذهن آگاهی به انجام برسانند

0 0 تومان 3

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/9RNuLS

نکات مهم از آموزش در سال 2017، تغییر سخت ولی لازم است

0 0 تومان 6

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@

اطمینان پیدا کنید که شما و همسرتان روی اهداف حرفه ای متمرکز هستید

0 0 تومان 7

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/3xysoG

مدیران عزیز اطمینان حاصل کنید که پرسنل از مرخصی شان استفاده می کنند

0 0 تومان 4

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/Tqfcfa

برای گفتگوهای سخت، قوانین پایه تعریف کنید

0 0 تومان 5

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/JXQDj5

وقتی از افراد می خواهید تغییر کنند، به آنها نگویید تغییر سخت است

0 0 تومان 6

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/25b6EK

امروز چه چیزی را می توانید تفویض کنید؟

0 0 تومان 5

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/7VQGxj

تلاش کنید به رئیس تان که خود مظهر استرس زایی است، استرس ندهید

1 0 تومان 6

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/m9wtVU

حل مشکلات تیم تان را به خودشان بسپارید

0 0 تومان 9

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/3Zz3xu

با نشان دادن چیزهایی که به شما انگیزه می دهد، به کارکنان تان انگیزه بدهید

1 0 تومان 8

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/9VL1x6

اگر در مصاحبه شغلی دچار اشتباه شدید، فقط کافیه که اشتباه خود را اصلاح کنید

1 0 تومان 6

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/ZnyFuX

کار را برای خود متناسب کنید تا احساس رضایت بیشتری داشته باشید

0 0 تومان 10

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام @pishgamanabdalsanat لینک مطلب: https://goo.gl/c7WFu6

اعتماد خود به کارکنان تان را با شریک ساختن آنها در اطلاعات، نشان بدهید

0 0 تومان 8

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/3k9SqA

در طول یک مکالمه سخت اجازه دهید طرف مقابل خود را خالی کند

0 0 تومان 4

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/NB9tYu

اگر برنامه ریز خوبی نیستید، از کسانی که برنامه ریز هستند کمک بگیرید

0 0 تومان 11

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/rHkmwm

یک گفتگوی مشکل را با بیان نقاط مشترک تان آغاز کنید

1 0 تومان 8

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/bcNwmx

به کارکنان خود کمک کنید تا در محیط کار کمتر احساس تنهایی کنند

0 0 تومان 5

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو وب سایت: www.mapsahr.com/fa آدرس تلگرام pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/V2bxoE

استرس خودرا با دانستن علل آن، مدیریت کنید.

1 0 تومان 11

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو www.mapsahr.com/fa pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/oWz2Ad

روند های اطلاعاتی که در کسب و کارتان موثر است را تحلیل کنید

1 0 تومان 4

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو www.mapsahr.com/fa pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/n1EEsL

با تغییر ذهنتان، شکست را به فرصت تبدیل کنید.

2 0 تومان 12

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو www.mapsahr.com/fa pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/s16i1S

دوری از چهار رفتاری که باعث منحرف شدن مکالمه می شود

1 0 تومان 10

www.mapsahr.com/fa pishgamanabdalsanat@ لینک مطلب: https://goo.gl/44NV9e

پیش از گفتگو سخت خود را اندکی تخلیه کنید

1 0 تومان 6

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو www.mapsahr.com pishgamanabdalsanat@

کوتاه بودن عمر ماندگاری مدیرعامل جدید

0 0 تومان 5

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو

آیا در شغلی که داریم باقی بمونیم؟

1 0 تومان 4

سری پادکست های مدیریتی از سایت هاروارد بیزینس رویو