Lifeenno
shenoto podcaster

لایفینو

در این کانال میخواهم از مشاهدات زندگی ام بی پرده بگویم. زندگی فردی ساده و معمولی که فقط قصدش تجربه و زیستن است. میخواهم معجزه سادگی را در جلوی چشمانتان چونان جادوگری بی جادو نمایان کنم.