Kharash-Podcast
shenoto podcaster

پادکست خراش

پادکست خراش برای ایجاد کردن یک خراش کوچیک توی زندگی شما ساخته شده است که بتونه زندگی‌تون رو یکم بهتر کنه.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.