search
Karbaseqajar

کرباس قجر

  • headset 0
  • people 1
more_vert

پادکست فارسیِ "کرباسِ قجر" ، مجموعه ای است که اطلاعاتی درباره ی زنانِ دوره ی قاجار بر اساس نامه ها ،منابع و کتب تاریخی ارائه میکند. هدف از جمع آوری و ساخت این پادکست، آگاه سازی و روشن شدن برخی مسائل زنان در تاریخ عهد قجر است. تاریخی که نه آن چنان دور است و نه نزدیک و ملموس. اینکه افول مرتبه ی اجتماعی زنان ایران در چه زمانی به اوج خود رسید و چه چیزی باعث شد از آن ذلت و خواری اندکی کاسته شود مسائلیست که بد نیست جوانان امروز اطلاعاتی در این باره داشته باشند.

  • headset 0
  • people 1

(1)