KHODBIDARI
shenoto podcaster

خودبیداری

در این کانال مطالب فلسفی و آموزشهای رایگان روانشناسی ارائه می گردد.

آلبوم‌ها (47)

۸کهن الگو مردانه/هفایستوس

۸کهن الگو مردانه/هفایستوس


مردان هفایستوسی مردانی هستندکه غالباً در کارگاه‌های صنعتی مشاهده می‌شوند ظاهراً به نظر می رسد که آنها چیزی نمی فهمند اما آنها مردانی هستند که در تنهایی زخم خود را لیس میزند. از نگاه طرحواره شاید که طرحواره طرد اجتماعی و نقص و شرم در ...

0

75

7 ماه پیش

۷ کهن الگو زنانه/هرا

۷ کهن الگو زنانه/هرا


زنانی که کهن الگوی هرا در آنها غالب است،مهمترین مساله زندگی آنها ازدواج و شوهر است. معنای زندگی خودرا ازدواج کردن جستجو میکنند. احساس مالکیت و کنترل و حسادت درآنها بسیار غالب است. زنانی که هدف انها از تحصیل و....این است که بتوانند ...

0

33

7 ماه پیش

۷ کهن الگو زنانه/دیمیتر

۷ کهن الگو زنانه/دیمیتر


زنانی که این کهن الگو در آن ها قویتر است زنانی مادر صفت هستند که تمایل به مواظبت و مراقبت از دیگران دارند. آنها هویت خود را در مادر بودن تعریف می‌کنند. و یکی از مشکلاتی که در میانسالی می تواند گریبانگیر آنها شود آشیانه خالی است.

0

20

7 ماه پیش

۷کهن الگو زنانه/آرتمیس

۷کهن الگو زنانه/آرتمیس


زنانی که این کهن الگو در آنها غالب است زنانی هستند که با مردان سر جنگ دارند آنها البته حامی زنان ضعیف و کودکان آسیب دیده هستند. آنها در برابر مردان بدون هیچ دلیلی گارد دارند.

0

15

7 ماه پیش

۷ کهن الگوی زنانه/هستیا

۷ کهن الگوی زنانه/هستیا


زنانی که این کهن الگو در آنها غالب است اهل رقابت نیستند میل جنسی کمی دارند و غالباً منبعی برای انرژی و آرامش برای سایر دوستان خود هستند آنها زنانی هستند که متکی به خود هستند و به خوبی می دانند که چگونه خود را آرام کنند

0

37

7 ماه پیش

معرفی و برسی طرحواره تنبیه

معرفی و برسی طرحواره تنبیه


کسانی که طرحواره تنبیه دارند معتقدند مردم و حتی خودشان باید بخاطر اشتباهاتشان به شدت تنبیه شوند.آنها خودشان را به شدت اخلاقی نشان میدهند.

3

23

7 ماه پیش

خود شناسی/باور های غلط و غیر منطقی

خود شناسی/باور های غلط و غیر منطقی


باور هایی غیر منطقی و غلط که در زندگی بیشتر افراد به چشم میخورد

6

126

7 ماه پیش

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی


سه فایل صوتی درباره طرحواره محرومیت هیجانی

3

138

9 ماه پیش

طرحواره بی اعتمادی

طرحواره بی اعتمادی


دوویس درباره طرحواره بی اعتمادی

2

62

9 ماه پیش

طرحواره آسیب پذیری

طرحواره آسیب پذیری


سه ویس در مورد طرحواره آسیب پذیری

2

72

9 ماه پیش