Inooks
shenoto podcaster

اینوکس

پادکست اینوکس پادکستی از جنس یادگیری راه اندازی استارت آپ، کارآفرینی و مسائل مرتبط با این حوزه است در کنار یکدیگر به کتاب های کسب و کار و داستان موفقیت افراد کارآفرین سفر می‌کنیم و یاد می‌گیریم.