ISOD
shenoto podcaster

انجمن اهدای عضو ایرانیان

انجمن اهدای عضو ایرانیان، یک سازمان مردم نهاد با شماره ثبت 37971 می‌باشد که در اسفند 1394 تحت نظارت وزارت کشور به ثبت رسیده است. با توجه به فعالیت‌های درخشان این انجمن، در تاریخ 14 آذر 1396 طی تفاهم‌نامه‌ای مسئولیت فرهنگ‌سازی یکپارچه اهدای عضو، مددکاری خانواده‌های ایثارگر اهداکننده عضو، آموزش تیم‌های اهدا و پیوند کشور و حمایت از پژوهش‌های مرتبط با اهدای عضو از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسماً به این انجمن واگذار گردید.