search
IHCM-OLD

تست

  • headset 0
  • people 3
more_vert

ساختمان ورودی موزه با اسکلت بتنی در دو طبقه شامل لابی ورودی، کافی شاپ، سرویس های بهداشتی و نمازخانه، اتاق های اداری و مدیریت، سالن آمفی تئاتر با کلیه تاسیسات رفاهی می باشد. رمپ های موجود در یك سمت سالن های نمایش به مسیر رفت و از سوی دیگر به مسیر بازگشت اختصاص یافته اند. در مسیر رفت، فضاهای جانبی كریدورها جهت نمایش موتور سیکلت ها و دیگر اشیا مرتبط با خودرو تعبیه شده اند و بر روی دیوار راهروها تصاویر مربوط به مرمت و بازسازی خودروها به نمایش گذاشته شده اند. در مسیر برگشت نیز تصاویر مربوط به بازسازی ساختمان مو

  • headset 0
  • people 3