IAETCCompany

شرکت توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و آفریقا

  • headset 0
  • people 1
more_vert

بر اثر بی توجه ای و تعطیلی بخش مهم و گسترده ای از کارگاه و کارخانجات کوچک ، متوسط و بزرگ کشور . جمعیت عظیمی از نیروی های متخصص ، ماهر و نیمه ماهر کشور به جمع بیکاران پیوستند. از سوی دیگر حجم عظیمی از ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، بیش از یک دهه است که بلا استفاده مانده و در مراکز و شهرک های صنعتی خاک می خورند. به همین جهت بر آن هستیم. این خیل عظیم سرمایه های انسانی و تجهیزات را سامان دهی و به چرخه تولید و تجارت باز گردانیم. ما یکی از معدود راه حل های برون رفت از این بحران را به شما عرضه خواهیم نمود.

  • headset 0
  • people 1

(2)