HealthTourismPod
shenoto podcaster

پادکست گردشگری سلامت سیتوسا

این کانال برای تمام فعالین کسب و کارهای گردشگری سلامت ایجاد شده است. در این کانال گفتگوهای تخصصی با افراد متخصص در این حوزه را از طریق شرکت سیتوسا ایجاد و منتشر می کنیم.