HazinehRazdari
shenoto podcaster

پادکست داستانی هزینه رازداری

 پادکست داستانی هزینه رازداری مجموعه ای است در مورد سکوت. سکوتی که ما را از رسیدگی به موضوع آزار جنسی کودکان در جامعه، در محیط خانواده و حتی در خلوت خودمون باز می داره.