Hashtag
shenoto podcaster

هشتگ

در این پادکست ما به بررسی مسائل فضای مجازی و اخرین واکنش ها ، ترند ها و اتفاقات این فضا به انزامام طنز می پردازیم. دعوت می کنیم‌که همراه ما باشید

آلبوم‌ها (39)

هشتگ۲ / قسمت دوم

هشتگ۲ / قسمت دوم


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور

0

2

2 روز پیش

هشتگ2 / قسمت اول

هشتگ2 / قسمت اول


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور

0

7

2 روز پیش

دکلمه عشق

دکلمه عشق


هشتگ ، بیان مسائل و مشکلات فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور

1

15

1 هفته پیش

هشتگ / قسمت آخر

هشتگ / قسمت آخر


هشتگ ، بیان مسائل و مشکلات فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور

1

19

1 هفته پیش

دکلمه عشق

دکلمه عشق


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور دانشگاه علوم و تحقیقات

0

27

1 هفته پیش

هشتگ ‌نوروزی / قسمت هفتم

هشتگ ‌نوروزی / قسمت هفتم


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور دانشگاه علوم و تحقیقات

0

15

1 هفته پیش

هشتگ نوروزی / قسمت ششم

هشتگ نوروزی / قسمت ششم


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با رویکرد طنز با اجرای پویا رضایی پور

0

0

1 هفته پیش

هشتگ نوروزی / قسمت پنجم

هشتگ نوروزی / قسمت پنجم


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با رویکرد طنز با اجرای پویا رضایی پور

0

19

1 هفته پیش

هشتگ / نوروزی قسمت چهارم

هشتگ / نوروزی قسمت چهارم


هشتگ ، بیان مسائل فضای مجازی با اجرای پویا رضایی پور پادکست دانشگاه علوم و تحقیقات

0

19

2 هفته پیش

هشتگ نوروری

هشتگ نوروری


هشتگ ، بیان مسائل طنز فضای مجازی با زبان طنز با اجرای پویا رضایی پور در عید نوروز

0

11

2 هفته پیش